• Работим според изискванията на клиента и стандартите за ел. инсталациите
 • Монтаж на ел. табло
 • Изграждане на вътрешно осветление
 • Осветление на басейни
 • Монтаж външно осветление на градини
 • ДОМАШЕН МАЙСТОР:
 • монтаж на ел. лампи
 • ремонтира по домовете бойлери и всички домашни уреди

Често срещани проблеми с електричеството в къщи

 • Електрическите лампи изгарят много често. Причините могат да са различни, в зависимост от това на колко места в къщата се случва и дали електрическите крушки, които купувате са подходящи за вашите нужди. Изборът на електрически крушки може да ни затрудни, тъй като има голямо разнообразие от видове и цени на пазара.
  Една от причините за бързото изгаряне на електрическите крушки, е невъзможността на полилея/лампата да отвежда правилно топлината й. Ако крушката се оставя светната дълго време, например външно осветеление, живота на крушката свършва по-бързо и трябва да се сменяя по-често. Възможно е качеството на електрическта крушка да не е високо. Може да има разхлабени жици някъде по веригата.
 • Някои лампи мигат или трептят. Това е свидетелство за лоша връзка някъде по веригата (електрическата точка, електрическия ключ, електрическата крушка). Ако трепкането е навсякъде трябва да се търси причината в главния електрически кабел. В тези случаи по време на премигването се наблюдава волтова дъга, отделяща малко топлина и повлияваща връзките и кабелите на проблемното място.
 • Лампите изгасват сами и светват отново след време. Възможно е да се включва защитата от претопляне на електрическото тяло. Погрешно е избран волтажа на крушката или мястото около крушката е много тясно.
 • Някои крушки светват по-ярко, а други светят по-слабо. Крушките се пръскат, уредите изгарят. Неправилно са свързани кабелите (нулата).
 • Група от лампи или електрически контакти не работят. Ако наскоро сте рестартирали прекъсвач, то някъде е останала лоша връзка в системата.
 • Половината от контактите работят, а другата половина – не. Дори след години може да установите, че част от контактите се захранват от един електрически ключ. След дълга употреба може да има разхлабени връзки някъде по веригата.
 • Прекъсвачът е паднал и не се включва. Причината най-вероятно не е в самия прекъсвач, а някъде по веригата, която предпазва.
 • Прекъсвачът често се изключва, когато се ползва микровълнова печка или сешоар. Ако падането на прекъсвача не е мигновено, то тези уреди с високи ватове прекалено натоварват веригата, особено ако има включени и други крушки или уреди. Ако това натоварване не може да се избегне чрез ограничаване на използваните уреди, то тогава трябва да се помисли за нова верига.
 • Електрическият ключ на стената се загрява. Електрическите реостатни ключове димер – често се нагряват, когато са свързани с електрически крушки от 600 (или по-малко) вата. Ако електричекият контакт се нагрява, трябва веднага да се вземат мерки.
 • Два електрически ключа отговарят за група лампи, но не винаги работят както трябва. Ключът е развален или не е монтиран правилно.
 • Новата сушилня не загрява, точно както старата. Най-вероятно връзката е лоша в електическият контакт на сушилнята или прекъсвача. Ако към контакта има бушон, то той е изгорял.
 • Сметката за електричество изглежда по-висока от нормалното. Една от причините е, ако бойлера е електрически, а по системата за топлата вода има теч. Но причините могат да бъдат още много.

Пестене на електроенерия

Темата е нова за много хора. Ние не се замисляме, защото когато използваме електрически уреди, не изглежда, че замърсяваме околната среда, не виждаме дим или замърсяване, както например когато шофираме кола. Има изследвания, които показват, че едно средно домакинство замърсява повече от една средна кола, изчислени според различни показатели. Но замърсяването е на лице и то се случва в електроцентралата. Всеки път, когато включим дори електрическа крушка, замърсяваме околната среда. Използването на електричество има отношение и към глобалното затопляне. Така, че когато спестяваме електричество, не само пестим пари, а и пазим водата и въздуха чисти. Слънчевите батерии са в много случаи приложими и финансово изгодни.

 • Електрическите уреди за отопление
 • Климатиците
 • Осветлението (ако вече не използват енергоспестяващи крушки)
 • Пералнята
 • Сушилнята
 • Хладилникът (ако е правен преди 2001)
 • Бойлерът
 • Използвайте локални отоплителни уреди за отопление само на стаята, която ползвате в момента, вместо централни отоплителни системи, отопляващи цялата къща.
 • Изключвайте отоплението, когато не сте в къщи
 • Не покривайте радиаторите с дълги пердета
 • Уплътнете прозорците и вратите
 • Сложете външна изолация на сградата
 • Използвайте вентилатори на тавана, вместо климатик
 • Изключвайте лампите, когато не ги използвате
 • Сушете прането на открито, вместо в електрическа сушилня
 • Изключвайте компютъра си, когато не го използвате
 • Перете прането със студена вода, вместо с топла
 • Не използвайте постоянно 100 ватова електрическа крушка
 • Подменете десет 60 ватови крушки с енергоспестяващи крушки
 • Смесителите или термостатните батерии на изхода за топлата вода бързо настройват желаната температура
 • Подменете пералнята с горно зареждане с пералня с предно зареждане
 • Подменете хладилника от 1990, с по-нов модел